| Formuláře ZDARMA | Formuláře na PC | Hromadné emaily | Zbrojní průkaz | Počítej Kalorie | Omalovánky | Recepty doma | Snadné hubnutí | VařímeRecepty.cz | Rybář | Email šablony | Pletení | FormOffice | Domácí účto | DWN.cz |

Hlavní okno programu

Největší část hlavního okna programu zabírá tabulka zobrazující vložené doklady (účtenky). V horní části okna je pás karet s hlavními tlačítky:

  • Nový doklad (F2) - kliknutím na tlačítko (nebo klávesou F2) vytvoříte nový doklad.
  • Upravit doklad - změnit údaje na dokladu je možné pouze u dokladů, kterým ještě nebyl přiřazen BKP kód
  • Smazat doklad - smazat je možné doklady, které ještě nebyly odeslané na EET a nebo byly odeslané na EET v testovacím režimu.
  • Tisk dokladu - vytiskne doklad (jako tisková předloha se vezme výchozí)
  • Nastavení tisku - možnost vytvářet či upravovat tiskové předlohy
  • Export dokladů - bude proveden export zobrazených záznamů do MS Excelu
  • Odeslat EET - pokud dosud nebyl doklad odeslán na EET (nemá FIK kód) je možné jej dodatečně odeslat. Např. pokud se při ukládání dokladu nepodařilo připoji t k internetu apod.

Ve spodní části programu jsou zobrazené jenotlivé položky vybraného dokladu.

V úplně dolní části je pak informační pás se zobrazením uživatele, firmy a pokladny.